Jak obnovit smazaná data? Smazané soubory omylem.

Záloha dat

Obrázek záloha

Často s klienty řešíme, že mají například své veškeré fotky na externím disku, který jednoho dne přestane fungovat. V tom lepším případě obnovíme data pomocí speciálního SW a našich znalostí. V tom horším ale je potřeba data "vytáhnout" demontáží ve specializované firmě (u externího harddisku je většinou cena kolem 12.000 Kč)! To je cena přinejmenším 6 takových zařízení. Nechcete tomu za zlomek této ceny předejít a data si zálohovat na více místech? Každému klientovi dle jeho potřeb poradíme nejvhodnější řešení. My Vás v tom nenecháme!